Projects of Week 5

week 5
Week 5

Placed by Lavinia Crăciun 2020/Oct/29

Description: 

A fost e experienta foarte interesanta.

URL to Video on OneDrive

Impressions

Images by Lavinia Crăciun 2020-10-03Crăciun
Images by Lavinia Crăciun 2020-10-10Crăciun
Images by Lavinia Crăciun 2020-10-16Crăciun
Images by Lavinia Crăciun 2020-10-24Crăciun
Images by Lavinia Crăciun 2020-10-29Crăciun
Images by Lavinia Crăciun 2020-11-05Crăciun