Beautiful sea!

Laura Ciupitu

Romania
Co-teacher: Teacher

 

Follow me on Twitter: Twitter


My students!
School: Scoala Gimnaziala Gheorghe Magheru 63 students are involved The average age of the students: 12-15 Year

Projects 2021

Schimbările climatice

Ultimele date științifice arată faptul că globul pământesc se încălzește, clima se modifică, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente: inundațiile, seceta, creșterea temperaturii medii la nivel global, creșterea nivelului mării și micșorarea calotei glaciare. Toate sunt semne ale schimbărilor climatice. Cauza principală o reprezintă creșterea emisiilor de gaze de seră și consumul excesiv de resurse. Cea mai bună măsură de combatere a acestor cauze este reducerea masivă a utilizării resurselor pe care planeta ni le oferă. Singură modalitate prin care putem reduce efectul acestor cauze este să fim responsabili, să reciclăm selectiv, să plantăm cât mai mulți copaci și să reducem creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, și bineînțeles să consumăm cât mai puține resurse pe care planeta ni le oferă. Consumul și risipa excesivă de resurse va avea un impact negativ asupra generațiilor viitoare. 

Activitatea am desfășurat-o cu elevii de clasa a cincea de gimnaziu. Am încercat să implementez și să dezvolt la elevii respectul față de mediul înconjurător dar și simțul măsurii în ceea ce privește risipa resurselor.

 

URL to Video on OneDrive

Climate change

Climate change has become a widespread topic in recent years. This a problem that resulted from the emission of greenhouse gases that affect our environment. Therefore, it raises questions on whether the problem is caused by human activities or it’s just a part of nature’s cycle. According to NASA, the Earth average temperature has increased about 1 degree Fahrenheit during the 20th century (Global Climate Change: Effects). That might sound like it isn’t a great change, but its effects on our environment have proven otherwise. The impacts of this small change in the temperature are many, from longer drought seasons and heat waves to more aggressive hurricanes (Global Climate Change: Effects). Furthermore, the increase in the earth’s average temperature created a variety of problems that left a lasting scar on our environment (Global Climate Change: Effects).Climate change has affected many aspects of our planet. One aspect that has been greatly affected by climate change is the weather. In Romania, for instance, extreme weather events have multiplied since 2002. By increasing the concentration of the greenhouse gases, we are increasing the amount of heat that is in our atmosphere. Solutions: wind power, green buildings, methane leaks. Climate change is a problem that is facing our planet and it has progressed a lot after the industrial revolution. The emission of greenhouse gases has accelerated the progress of climate change and made our weather more intense. Dr. Wuebbles said “We need to transfer our energy to renewable energy. Also, one of the things we must do is to adapt to the changes that occurred and will occur. We need to prevent any future changes from happening, but adaptation is a major thing we need to do”

Cauzele și efectele schimbărilor climatice

Principalul motor al schimbărilor climatice este efectul de seră. Unele gaze din atmosfera Pământului se comportă ca pereții unei sere – captează și rețin căldura soarelui, astfel încât aceasta nu mai este eliberată înapoi în spațiu și ajunge să producă o încălzire globală. Multe gaze cu efect de seră sunt prezente în mod natural în atmosferă, însă activitatea umană a dus la creșterea concentrației unora dintre ele. Este cazul în special pentru :

  • dioxidul de carbon (CO2)
  • metan
  • protoxidul de azot
  • gazele fluorurate

CO2 generat de activitățile umane contribuie cel mai mult la încălzirea globală. În 2020, concentrația sa în atmosferă depășise deja cu 48 % nivelul preindustrial (înainte de 1750). Alte gaze cu efect de seră sunt generate de activitățile umane în cantități mai mici. Metanul are un efect de seră mai puternic decât CO2, însă durata sa de viață în atmosferă este mai scurtă. La fel ca dioxidul de carbon, protoxidul de azot are efect de seră pe o durată lungă și se acumulează în atmosferă pe parcursul deceniilor și chiar al secolelor. Se estimează că, între 1890 și 2010, cauzele naturale (ex. modificările radiațiilor solare sau activitatea vulcanică) au contribuit la încălzirea totală cu mai puțin de ±0,1 °C. 2011-2020 a fost cel mai cald deceniu înregistrat vreodată. În 2019, temperatura medie globală depășise cu 1,1 °C nivelurile preindustriale. Încălzirea globală provocată de om crește în prezent cu o rată de 0,2 °C pe deceniu. O creștere cu 2°C a temperaturii față de perioada preindustrială este asociată unui impact negativ grav asupra naturii și a sănătății și bunăstării umane, riscul să asistăm la schimbări climatice periculoase și potențial catastrofale la nivel global fiind mult mai ridicat. Din acest motiv, comunitatea internațională a recunoscut necesitatea de a menține încălzirea cu mult sub 2 °C și de a continua eforturile de a o limita la 1,5 °C.

Idei verzi pentru planeta albastră

 

Acțiunile îndreptate către combaterea schimbărilor climatice ajută la protejarea naturii înconjurătoare și a sistemelor naturale de care depindem cu toții. Dacă avem grija cuvenită față de sol, păduri și ape, putem aborda mai bine schimbările climatice și consecințele acestora. Schimbările climatice ne afectează mediul și societatea în diverse moduri. Multe țări din UE au pregătit deja planuri naționale vizând impacturile schimbărilor climatice. Dat fiind că diferite regiuni se confruntă cu probleme diferite, aceste planuri trebuie adaptate situațiilor regionale și locale. Acestea pot fi: sporirea cantității de carbon depozitate în sol prin bune practici forestiere și buna gestionare a terenurilor, stocarea carbonului în subteran, protejarea pădurilor, plantarea inteligentă, ziduri și acoperișuri verzi, gestionarea inteligentă a apei.