Ana Adela Roșu

Romania

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Colegiul Național "Mircea Eliade" Reșița 23 students are involved

Projects 2022

Ce este schimbarea climatică?

Copiii au urmărit un material despre schimbarea climatică și am discutat despre consecințele propriului comportament asupra mediului înconjurător. Am identificat cine este afectat de schimbarea climatică. Copiii au enumerat care sunt principalele cauze ale schimbărilor de temperatură.

Cum schimbă gazele cu efect de seră clima?

Am discutat împreună cu copiii care sunt consecințele nerespectării măsurilor luate de guverne la nivel mondial. Copiii au discutat dacă sunt destule măsuri luate pentru protejarea mediului înconjurător, pentru a combate schimbările climatice. 


Impressions

Images by Ana Adela Roșu 2022-10-09Roșu
Images by Ana Adela Roșu 2022-10-09Roșu