Ömür Aydeniz Can

Turkey

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Büyükkırık ilkokulu 14 students are involved

Projects 2020

interview the difference between weather and climate hava ve iklim arasındaki fark röportajı

An informative training was given to the students on the difference between weather and climate with a methorology expert. The questions about climate and climate change were answered.

Animation to draw attention to climate change- İklim değişikliği ile ilgili animasyon

In order to draw attention to climate change, its causes and results, the possible consequences we will encounter, and to raise awareness, students were shown short films and animations appropriate to their levels.

Proje ortaklarıyla iklim değişikliği üzerine toplantı- Meeting on climate change with project partners

Projenin bu haftaki etkinliği olarak Pakistan Azerbaycan ve Türkiyede ki bir çok okulla webinar gerçekleştirip iklim değişikliği üzerine konuşup çözümü hakkında beyin fırtınası yaptık. Farklı kültürlerin tanışması, küresel iklim sorunumuza çözümler üretmeyi sağlaması gibi kazanımlarla öğrenciler açısından son derece verimli bir webinardı.

Projects have made this week's event as Pakistan, Azerbaijan and brainstorm solutions on a lot of talk about the school webinar perform climate change in Turkey. It is an extremely productive webinar for students, with the acquisitions of meeting different cultures and providing solutions to our global climate problem.

Canlandırma ile iklim sorunu çözüm önerileri- Climate problem solution suggestions with animation

Öğrencilerin hazırladığı drama etkinliği ile iklim sorunu ve çözüm önerileri- The climate problem and solution suggestions with the drama activity prepared by the students

Climate Cction Day Events- İklim Eylem Günü etkinlikleri

I listened to the information and experiences of the participants within the scope of the project. It was an extremely effective session. I questioned what I could do both on an individual basis and on behalf of my country regarding the steps to be taken. For this, we passed and had our manifesto signed by the local authority of our city.

Proje kapsamında katılımcıların bilgilendirmesini ve deneyimlerini dinledim. Son derece etkili bir oturumdu. Yapılması gereken adımlarla ilgili hem bireysel bazda hem de ülkem adına neler yapabileceğimi sorguladım. Bunun için gecip manifestomuzu şehrimizin yerel yönetim amirine imzalattık.

Our Climate Commitment- İklim Taahhüdümüz

We read our climate action manifesto at the local government unit with our students, discussed what needs to be done and had it signed. Our city has promised to comply and apply the points specified in the Paris agreement

Öğrencilerimizle Yerel yönetim biriminde iklim eylem manifestomuzu okuduk, yapılması gerekenleri tartıştık ve imzalattık. Şehrimiz Paris anlaşmasında belirtilen noktalara uyacağına ve uygulayacağına söz vermiştir


Impressions

Images by Ömür Aydeniz Can 2020-11-11Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-10-02Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-10-26Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-10-26Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-11-07Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-11-11Aydeniz Can