Vân Hoàng Thị

Vietnam
2001: Tốt nghiệp trường ĐHNN - ĐHQG Hà nội 2001-2004: Phiên dịch công ty TNHH Daeshin Vina - Hải Dương 2004-nay: Giáo viên môn Tiếng Anh (hiện nay là tổ trưởng tổ Ngoại ngữ) trường THPT Chí Linh

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: THPT Chí Linh 45 students are involved