stop our world change
Week 1

Placed by Nazlı Gül Çağırgan 2021/Oct/5
Yöm okulları
Asia Turkey

Description: 

Çocuklarımız ile beraber iklim değişikliği kavramı üzerine konuştuk ve iklim değişikliği kavramının onlarda ne ifade ettiğini craft kağıtlarına çizerek anlattık.

URL to Document
Log in to show Presentation file

Impressions

ant