Schimbarile climatice-trecut, prezent,viitor
Week 5

Placed by Doina Ionita 2020/Oct/28

Description: 

•Degajarea inconştientă în atmosferă de cantităţi uriaşe de gaze cu efect de seră a determinat această încălzire globală – cu efecte dezastruoase atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

•Ce este de făcut? Conştientizarea acestei probleme de mediu de către cei ce au cauzat-o în cea mai mare măsură şi căutarea de soluţii în acest sens.

•Exploatarea raţională a resurselor şi păstrarea echilibrului naturii  reprezintă două elemente de bază pe care trebuie să şi le însuşească fiecare individ în contextul unei vieţi cât mai sănătoase şi mai echilibrate pe Pământ.

Log in to show Presentation file

Impressions

Images by Doina Ionita 2020-10-08Ionita
Images by Doina Ionita 2020-10-08Ionita
Images by Doina Ionita 2020-10-14Ionita
Images by Doina Ionita 2020-10-21Ionita
Images by Doina Ionita 2020-10-28Ionita
Images by Doina Ionita 2020-11-04Ionita