Poluarea distruge Planeta
Week 1

Placed by Olga Dolinschi 2020/Oct/3
Gimnaziul Todireşti
Europe Moldova

Description: 

Poluarea atmosferică dăunează sănătății umane și mediului. În Europa emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, detarminând o îmbunătăâire a calității aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. o proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special orașe, unde apar depășiri ale standartelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate. Mai multe țări au depășit în 2010 una sau mai multe limite de emisie la patru poluanți atmosferici importanți. Reducerea poluării atmosferice, dar și a solului, a apelor rămâne importantă. 

       În R. Moldova problema ecologică persistă. Sunt foarte puține centre de reciclare a gunoiului, astfel satele/regiunile sunt nevoite să-și amenajeze terenuri pentru gunoi, care nu sunt autorizate.

       Problema canalizării  - statul nu investește în stațiile de epurare pentru gospodăriile oamenilor, fiecare casă au o fântână de canalizare în curte din care periodic se evacuează deșeul, ceea ce e foarte primitiv.

URL to Video on OneDrive

Impressions

Images by Olga Dolinschi 2020-10-18Dolinschi
Images by Olga Dolinschi 2020-10-11Dolinschi
Images by Olga Dolinschi 2020-10-11Dolinschi