MOBILITATE DURABILĂ
Week 1

Placed by LILIANA BABĂ 2021/Oct/3
Palatul Copiilor Timișoara
Europe Romania
State: 
ROMÂNIA

Description: 

Palatul Copiilor Timișoara, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș în colaborare cu alte instituții școlare, instituții nonguvernamentale și instituții reprezentative ale comunității organizează  activități educative cu caracter permanent, cu scopul încurajării autorităților locale de a introduce și promova măsuri de transport sustenabil.

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de conștientizare în rândul preșcolarilor,  elevilor și tinerilor  cu privire la efectele negative asupra mediului și calității vieții ale tendințelor actuale în materie de mobilitate, pentru un angajament unitar pentru climă.

OBIECTIV GENERAL: Realizarea de activități educative pentru un angajament unitar și permanent pentru climă.

URL to Video on OneDrive

Impressions

Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ
Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ
Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ
Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ