KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Week 1

Placed by Ebru Ozman 2020/Oct/5

Description: 

Öğrencilerimizle iklim değişikliği hakkında bildikleri, öğrenmek istediklerini konuştuk. İzlediğimiz videolarla konuya giriş yaptık ve iklim-hava olayı farkına eğildik. 

URL to Video on OneDrive

Impressions

Images by Ebru Ozman 2020-10-20Ozman