School: 
THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín
Presentation file: 
Continent: 
Country: