Crocmaz pentru protecția mediului
Week 1

Placed by Tatiana Luchianov 2020/Oct/2

Description: 

  Proiectul” Crocmaz pentru protecția mediului” are drept scop   dezvoltarea capacităților de activitate în grup, educărea spiritului de manifestare pentru protecția mediului, implicarea în diverse activități ce au ca scop colaborarea tinerilor și întrunirea lor pentru activități comune ce țin de protecția mediului.Tinerii s-ar implica în identificarea locurilor cu gunoiști neautorizate,terenuri de pe malul Nistrului ce necesită salubrizare, Formărea la elevi a deprinderilor de a identifica problema și de a găsi soluționarea, colaborând cu diverse organizații de specialitate. Credem că este la moment de a le oferi elevilor posibilitatea să se implice în asemenea acțiuni deoarece este nevoie de o comunicare permanentă ce i-ar face mai descătușați, gata de a întreține discuții pe teme ecologice.  În urma implementării proiectului se va edita revista ”Temperatura Adolescenței”, broșuri, pliante, fotografii, desene  cu tematici de protecție a mediului ambiant, executate de elevii din    

Obiectivul 1. Oferirea posibilității elevilor de a se încadra în anumite acțiuni de identificare a locurilor, teritoriilor ce necesită salubrizare.

Obiectivul 2..Organizarea seminarelor și activităților tematice în problema  protecției mediului.

Obiectivul 3. Promovarea patrimoniului natural în rândurile tinerilor și dezvoltarea abilităților de a propaga prin intermediul articolelor, broșurilor, fotografiilor necesitatea protecției mediului.

Obiectivul 4. Implicarea în activități a copiilor din diverse grupuri sociale, inclusiv a  copiilor cu părinți plecați peste hotare  în scopul susținerii morale.

                       Activități  :    Depistarea, determiarea  problemelor ecologice din localitate.  Desfășurarea  atelierelor cu elevii, părinții, cu alți membri ai comunității, inclusiv reprezentanți  APL. Evidențierea celor mai strigente probleme  ecologice din localitate, alcîtuirea unui plan de acțiune .  Formarea grupului  țintă, grupului  de voluntari care  ar activa   la tema dată.  Mobilizarea  elevilor și membrilor  comunității la înlăturarea unor probleme care se pot desfășura la moment cu propriile puteri. Desfășurarea  concursului de imagini  a localității Crocmaz.


Impressions

Images by Tatiana Luchianov 2020-10-02Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-10-13Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-10-17Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-10-17Luchianov
Images by Tatiana Luchianov 2020-11-01Luchianov