Climate change causes
Week 1

Placed by Natasha Dzhurkova 2020/Oct/15
SU Ekzarh Antim I
Europe Bulgaria

Изложба на ръчно изработени картини
Week 3

Placed by Maria Iacheva 2020/Oct/14

Climate change- week2
Week 2

Placed by Milena Ivanova 2020/Oct/10

Log in to show Presentation file

Екипът ни създаде груповите си правила, за да се създаде организационен климат. Нарисувахме си и лого на проекта "Климатът и ние".
Week 2

Placed by Maria Iacheva 2020/Oct/9

Pages