Climate Cction Day Events- İklim Eylem Günü etkinlikleri
Week 5

Placed by Ömür Aydeniz Can 2020/Nov/7

Description: 

I listened to the information and experiences of the participants within the scope of the project. It was an extremely effective session. I questioned what I could do both on an individual basis and on behalf of my country regarding the steps to be taken. For this, we passed and had our manifesto signed by the local authority of our city.

Proje kapsamında katılımcıların bilgilendirmesini ve deneyimlerini dinledim. Son derece etkili bir oturumdu. Yapılması gereken adımlarla ilgili hem bireysel bazda hem de ülkem adına neler yapabileceğimi sorguladım. Bunun için gecip manifestomuzu şehrimizin yerel yönetim amirine imzalattık.


Impressions

Images by Ömür Aydeniz Can 2020-11-11Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-10-02Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-10-26Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-10-26Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-11-07Aydeniz Can
Images by Ömür Aydeniz Can 2020-11-11Aydeniz Can