A CHANCE TO STOP CLIMATE CHANGE! İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DURDURMAK İÇİN BİR ŞANS!
Week 1

Placed by Tuğba Cebiroğlu 2022/Jan/11
Demirci ilkokulu Ortaokulu
Asia Turkey
State: 
SAMSUN CANİK

Description: 

İklim değişikliği; çağımızın en önemli çevresel ve ekonomik sorunlarından biri olan ve özellikle bulunduğumuz coğrafyada sağlıktan tarıma hayatın her alanında olumsuz etkiler yaratan çok karmaşık bir sorundur. Tüm insanlar, yeryüzü canlıları ve maalesef gelecek nesiller doğrudan veya dolaylı olarak risk altındadır.

Projemiz, iklim değişikliği sorunlarının yanı sıra kaynakların sınırsız kullanımı ile ilgilidir. Amacımız, öğrencilerimizin dikkatini ve farkındalığını pratik çevre konularına odaklamaktır. Bu temelde, kendi çevresel tutumlarını, davranışlarını değiştirebilecek ve akran grupları veya ailelerindeki diğerlerini motive edebileceklerdir.

Doğa teması, en küçük öğrenciler için anlaşılması gerçekten zordur. Bu nedenle etkinlikler pratik olmalı ve gerçek yaşam eylemlerini içermelidir. Tüm çocuklar, istikrar, barış ve anlayış ortamında öğrenme sürecine aktif olarak katılma şansına sahip olacaklar. Öğrenmek oturmak değildir.

https://youtu.be/nsCB4hrA2_A

 

 

Climate change; is one of the most important environmental and economic problems of our age, and it is a very complex problem that creates negative effects on every aspect of life from health to agriculture, especially in the geography where we are. All human beings, earth creatures and unfortunately future generations are directly or indirectly at risk.

Our project is concerned with the problems of climate change as well as an unlimited use of resources. Our objective is to focus our students’ attention and awareness on practical environmental matters. On this basis they will be able to change their own environmental attitudes, behaviour and motivate others in their peer groups or families.

The nature theme is really difficult to be understood bu youngest pupils. So the activities should be practical and involve real life actions. All children will have the chance to engage actively in the learning process in a climate of stability and peace and understanding.Learning is not to sit

Log in to show Presentation file

Impressions

ant
ant
ant
ant