Care sunt cauzele schimbărilor climatice?
Week 1

Placed by Rădița Caragea 2021/Oct/8

Description: 
  • Elevii  clasei a II-a C Step by Step, de la Şcoala Nr. 22 Galaţi, prin metoda brainstormingului, au generat idei despre schimbările climatice. După înregistrarea opiniilor într-un ciorchine, elevii au urmarit, la videoproiector, un material video  despre schimbările climatice care afectează planeta întreagă și, implicit, țara noastră. Elevii au constatat, astfel, dacă informațiile cunoscute de ei erau corecte/ incorecte și faptul că schimbările climatice se produc datorită intervenției nelimitate și necontrolate a omului asupra mediului.
Log in to show Presentation file

Impressions

ant
ant
ant
ant
Images by Seema Samuel 2021-10-30Samuel
ant