Седмица на радостта от цветята!
Week 5

Placed by Maria Iacheva 2020/Oct/26

Description: 

Ученици и учители от ПГ"Петър Парчевич"-град Раковски засадиха цветя, с които украсиха ресурсния училищен кабинет. Те ще се грижат с много любов, като се информират от учителите си за видовете растения и подходящата грижа за тях.

Log in to show Presentation file

Impressions

Images by Maria Iacheva 2020-10-15Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-21Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-26Iacheva