Инициатива: "Засади дръвче, спаси планетата!"
Week 1

Placed by Maria Iacheva 2020/Oct/1

Description: 

Осъществи се съвместна инициатива между ПГ"Петър Парчевич"-град Раковски и издателство "Публик рилейшънс" за засаждане на "Изумрудено дърво" в  училищния парк. Учениците засадиха дървото в топла и обогатена почва, като го поляха със свежа вода. 

Log in to show Presentation file

Impressions

Images by Maria Iacheva 2020-10-15Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-21Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-26Iacheva