Екипът ни създаде груповите си правила, за да се създаде организационен климат. Нарисувахме си и лого на проекта "Климатът и ние".
Week 2

Placed by Maria Iacheva 2020/Oct/9

Description: 

Еко групата за училищни екоинициативи си създаде Кодекс за поведение, както и лого, което да използваме в работата си.


Impressions

Images by Maria Iacheva 2020-10-15Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-21Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-26Iacheva