School: 
ПГ"Петър Парчевич"
Description: 

Еко групата за училищни екоинициативи си създаде Кодекс за поведение, както и лого, което да използваме в работата си.

Continent: 
Country: