Maria Iacheva

Bulgaria

 

Follow me on Twitter: Twitter


Учениците ни
School: ПГ"Петър Парчевич" 25 students are involved

Projects 2021

Създаване на ЕкоЦентричан образователна градина в ПГ"Петър Парчевич"-гр.Раковски

Градински занимания

Достъп до добра храна

n


Impressions

Images by Maria Iacheva 2020-10-15Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-14Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-21Iacheva
Images by Maria Iacheva 2020-10-26Iacheva