Vân Hoàng Thị

Vietnam
2001: Tốt nghiệp trường ĐHNN - ĐHQG Hà nội 2001-2004: Phiên dịch công ty TNHH Daeshin Vina - Hải Dương 2004-nay: Giáo viên môn Tiếng Anh (hiện nay là tổ trưởng tổ Ngoại ngữ) trường THPT Chí Linh

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: THPT Chí Linh 45 students are involved

Projects 2020

Climate change

Climate change by Chilinh High school.

Effects of climate change

Effects of climate change by students from Chilinh high school.

Causes and effects of climate change locally

Causes and effects of climate change locally by students in Chilinh high school

Solutions

Solutions by students in Chilinh high school