Hạnh Đỗ Thị

Vietnam
Sinh ngày 24/04/1981 hiện là giáo viên giảng dạy môn sinh học, ủy viên ban chấp hành công đoàn, ôn thi học sinh giỏi môn sinh học. Là người năng động nhiệt tình trách nhiệm. Thích khám phá.

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: THPT Ngô Gia Tự 25 students are involved