School: 
THPT Nguyễn Huệ - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Presentation file: 
Continent: 
Country: