Simona Tuculia

Romania
Co-teacher: Profesor

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Școala Gimnazială Nr.1 Pietroasa 25 students are involved The average age of the students: 11-13 Año

Projects 2022

Cauzele schimbărilor climatice

Am prezentat elevilor curriculum despre schimbările climatice, am insistat asupra temei primei săptămâni: cauzele schimbărilor climatice, iar elevii au completat fiecare despre ce știu ei despre tema propusă.

Efectele schimbărilor climatice

Elevii au enumerat vizibilele schimbări climatice pe care le-au constatat în zona lor de domiciliu: schimbarea anotimpurilor, verile extrem de călduroase și secetoase, iernile friguroase, incendiile, fenomenele meteorologice furtuni, inundații, etc. Au hotărât să facă o paralelă între zonele globului neafectate așa amplu de schimbările climatice și zonele foarte afectate. Macheta naturii din prima săptămână, care conținea tăierile masive de pădure a fost împărțită în două părți: în usa s-a defrișat masiv și astfel schimbările sunt foarte evidente, se produc incendii, usucarea faunei datorată secetei, iar cealaltă reversul primeia, totul e verde iar apa de un albastru cristalin. 

Eu în viitor

Elevii au realizat machete inspirați de imaginile din alte țări. Imaginea redată este dintr-o rezervație/parc unde familia este la relaxare. Copiii se joacă volei în parc, pictează, în timp ce părinții îi supraveghează de pe bancă. tot spațiul înconjurător emană sănătate, curățenie, liniște. Natura este în vegetație, apa albastru-cristalin iar florile deosebit de frumoase. Deșeurile sunt colectate în spațiile special amenajate, iar iluminatul se realizează prin panouri solare.

Reciclare-refolosire

Elevii au încercat conștientizarea comunității locale cu privire la acțiunile de colectare selectivă

Construți schimbarea!

Elevii au lansat idei de îmbunătățire a mediului, iar apoi au realizat machetă care arată circuitul deșeurilor și refolosirea acestora.

Acțiunile noastre

Elevii au realizat afișe despre natură, au colectat selectiv


Impressions

ant
ant
ant
ant
ant
ant