Што се Климатски промени
Week 1

Placed by Biljana Kalanoska 2021/Oct/6
OOU Koco Racin
Europe Macedonia

Description: 

Во првата недела од проектот на  учениците им презентирав видеа за подобро да се запознаат со климатските промени, а потоа дискутиравме за тоа  Што се климатски промени? Потоа секој од учениците нацрта цртеж за тоа како ги разбира климатските  промени . Учениците исто така создадоа свои еко аватари во алатката Битмоџи со кои се претставија.

URL to Video on OneDrive
Log in to show Presentation file

Impressions

Images by Biljana Kalanoska 2021-11-06Kalanoska
Images by Biljana Kalanoska 2021-10-12Kalanoska
Images by Biljana Kalanoska 2021-10-18Kalanoska
Images by Biljana Kalanoska 2021-10-26Kalanoska
Images by Biljana Kalanoska 2021-11-02Kalanoska
Images by Biljana Kalanoska 2021-11-06Kalanoska