School: 
ПГ"Петър Парчевич"
Description: 

С помощта на г-жа Мария Златкова и г-н Атанас Атанасов, учениците от 8 клас-Милко Патазов и 9 клас-Юлияна Романова създадоха прекрасни картини от природни материали, изобразяващи красотата на есенния сезон.

Continent: 
Country: