LILIANA BABĂ

Romania
Co-teacher: Biology teacher
climate

 

Follow me on Twitter: Twitter


School: Palatul Copiilor Timișoara 25 students are involved The average age of the students: mixed group 9-18 Year

Projects 2021

MOBILITATE DURABILĂ

Palatul Copiilor Timișoara, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș în colaborare cu alte instituții școlare, instituții nonguvernamentale și instituții reprezentative ale comunității organizează  activități educative cu caracter permanent, cu scopul încurajării autorităților locale de a introduce și promova măsuri de transport sustenabil.

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de conștientizare în rândul preșcolarilor,  elevilor și tinerilor  cu privire la efectele negative asupra mediului și calității vieții ale tendințelor actuale în materie de mobilitate, pentru un angajament unitar pentru climă.

OBIECTIV GENERAL: Realizarea de activități educative pentru un angajament unitar și permanent pentru climă.

We plant oaks and study their development

Timișoara Children's Palace planted oak seedlings in the greenhouse field of the Timișoara Forest District together with community representatives and students, here and at schools.

ON EARTH DAY, students planted oaks with me and other oak seedling teachers at the Schools in Satchinez, Hodoni and Timișoara enthusiastically faced this challenge. Together, we observe the development of these seedlings and grow together.

We reuse creative and useful plastic

We made flower pots and pot holders from Pet-URI. 

The activity took place at the headquarters of the Agency for the Protection of the Timiș Environment

Together for nature

We grow together with our good deeds for nature. We grow with the oaks we planted. Timișoara Children's Palace and Satchinez Gymnasium School, Hodoni


Impressions

Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ
Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ
Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ
Images by LILIANA BABĂ 2021-11-23BABĂ